Arama Motoru Optimizasyonu

Crawl Bütçesi Optimizasyonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Crawl Bütçesi Optimizasyonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Crawl bütçesi ya da tarama bütçesi, uzmanlar tarafından sıklıkla ve düzenli olarak gerçekleştirilen bir SEO çalışmasıdır.  

Tarama bütçesinin verimli olarak yönetilememesi, arama motoru botlarının tarama eylemlerinin boşa gitmesiyle sonuçlanabilir. Bu durum, web sitesinin tüm organik performansını olumsuz etkileyebilir.

Bu yazımızda crawl bütçesi optimizasyonu konusunu ele alacak ve bu konu hakkında bilinmesi gereken hemen her noktaya değinmeye çalışacağız.

Siz de web site sağlığı için kritik öneme sahip olan crawl bütçesi optimizasyonu hakkındaki pratik uygulamaları keşfetmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Crawl Bütçesi Nedir? 

Crawl bütçesi optimizasyonu, arama motoru botlarının bir web sitesini ne sıklıkla ve hangi derinlikte tarayacaklarının optimize edilmesi işlemine verilen addır.

Google gibi arama motorları web sayfalarını arama sonuçlarında çıkarabilmek için aşağıdaki yolları izler:

 • Arama motoru botları webde yayınlanan sayfaları keşfeder.
 • Bu sayfalar botlar tarafından taranır.
 • Bu noktada Google algoritmaları doğrultusunda belirlenen metrikler işler ve sayfalar bu metriklere göre sıralanır.
 • Sayfalar uygun görüldükleri takdirde SERP sonuçlarında kullanıcı karşısına çıkar.

Arama motoru botları web sayfalarını tarama işlemini gerçekleştirirken sınırlı bir kaynağa sahiptir. Her web sitesinin belirli ve farklı sayıda web sayfası olduğunu göz önünde bulundurursak bu noktayı anlamak daha kolay olacaktır.

Her web sitesi farklı sayıda sayfaya sahip olduğundan botlar da bu sayfaları taramak için belirli bir efor harcayacaktır. 

Farklı bir şekilde söyleyecek olursak bu işlemi gerçekleştirmek için belirli sayıda bot mevcuttur. Yani her web sitesi farklı sayıda arama motoru botu tarafından taranmaktadır. 

Crawl bütçesi kavramı da tam olarak bu noktada devreye girer: Botların sayfaları taramak için sınırlı kaynağı vardır ve bu kaynak, crawl bütçesi olarak adlandırılır. 

Tarama bütçesini verimli olarak kullanan web siteleri, değerli web sayfalarının kendilerini taramaya gelen botlar tarafından daha iyi taranmasını sağlayabilir. 

Crawl Bütçesinin Önemi ve İşlevi

Web sitelerinin performansı için aşağıdaki maddeler kritik öneme sahiptir:

 • Web sayfalarının düzenli olarak taranması,
 • Değerli sayfaların tümünün taranması,
 • Web sayfalarının ve içeriklerin doğru şekilde indexlenmesi ya da dizine eklenmesi.

Yukarıda sıralanan maddelerin her biri tarama bütçesiyle direkt olarak ilişkilidir. Crawl bütçesinin doğru şekilde yönetilmemesi, web sitelerinin birtakım index sorunlarıyla karşılaşmalarına neden olabilir.

Bu nedenle crawl bütçesi ve optimizasyonu, SEO çalışmalarının en önemli adımlarından biri olarak ifade edilebilir.

Crawl bütçesinin önemini daha net bir şekilde açıklayabilmek için aşağıdaki örneği inceleyelim:

 • 30.000 sayfaya sahip olan bir web sitesi düşünelim.
 • Bu web sitesine bağlı olan tüm sayfaların kontrollü şekilde gerçekleştirilmiş herhangi bir komutla yönetilmediğini varsayalım.
 • Bu senaryoda arama motoru botları web sitesini ziyarete geldiklerinde söz konusu 30.000 sayfayı taramayı deneyecektir.
 • Fakat bu web sitesinde değerli yalnızca 2.000 sayfa olsun.
 • İdeal şartlarda Googlebotun yalnızca bu 2.000 sayfayı taraması beklenmelidir. Çünkü kalan sayfaların tümü önemsizdir.
 • Crawl bütçesi optimizasyonu işlemleri yerine getirilmemiş olan bu örnek web sitesinin değerli değersiz tüm sayfaları arama motoru botları tarafından taranmak istenecektir. Bu durumda index alamayacak olan web sayfaları da botlar tarafından taranacak; index alamamalarına rağmen bu botlar değersiz sayfalarla uğraştırılarak yitirilmiş olacaktır.
 • Bunun bir sonucu olarak söz konusu değerli 2.000 sayfada gerçekleşen değişiklikler botlar tarafından geç fark edilecek, arama motoru botları değersiz sayfaları taramakla ilgilenmekten değerli olanlara zaman ayıramayacaktır.

Crawl Bütçesi Optimizasyonu 

Tarama bütçesi optimizasyonu birçok farklı noktayı kendi bünyesi içerisinde taşımaktadır. Bu noktada site hızından içerik kalitesine, XML site haritalarından Canonical etiketlerine kadar birçok konu, crawl bütçesiyle doğrudan ilişkilidir.

Bu konuların crawl bütçesi optimizasyonu açısından ne ifade ettiğini daha net şekilde anlatabilmek için aşağıda yer alan başlıklarda daha detaylı açıklamalara yer verdik.

Sizler de crawl bütçesi optimizasyonu işlemlerini teker teker keşfetmek ve web sitenizin arama motoru botları tarafından daha sağlıklı şekilde taranabilmesini sağlamak amacıyla bu başlıklara göz atabilirsiniz.

Site Hızı ve Performans

Site hızı ve performansının crawl bütçesi optimizasyonuyla doğrudan bir ilişkisi mevcuttur. Bu ilişki oldukça basit bir şekilde açıklanabilir: Arama motoru botları, tıpkı kullanıcılar gibi web sayfalarına giriş yapar ve bu sayfaları anlamlandırmaya/taramaya çalışır. 

Bu sürenin uzun olması, botların sayfaları çok daha geç taramalarıyla sonuçlanır. Farklı bir şekilde ifade edilecek olursa botlar, sayfaları taramak için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyar. Bu, crawl bütçesinin etkin bir şekilde kullanılamaması anlamına gelir. 

Bu konuyu arama motoru botlarını gerçek kullanıcılarmış gibi düşünerek çok daha anlaşılır bir hâle getirebiliriz: Bir web sayfasının yavaş yüklenmesi, sayfayı ziyaret eden kullanıcının direkt olarak olumsuz bir deneyim yaşamasına neden olacaktır. Dolayısıyla kullanıcı sayfada zaman geçirmek istemeyecek, bu verimsiz deneyim sonucunda sayfadan çıkış yapacaktır. 

Arama motoru botları da yavaş web sitelerini taramak için uzun süreler beklemek zorunda kalacak, bunun bir sonucu olarak değerli sayfaları taramaya zaman ayıramayacaktır.

URL Yapısı ve Optimizasyonu

Crawl bütçesi optimizasyonu başlığı altında yer alan URL yapısı konusu da gerçek kullanıcı örneğiyle kolaylıkla açıklanabilir.

Tıpkı kullanıcılar gibi arama motoru botları da URL yapılarına dikkat ederek hareket eder. URL yapılarının karmaşık ya da birbirleriyle duplike olacak şekilde oluşturulması, botların web sitesi sayfalarını anlamlandırmasını zorlaştırabilir. Bu durumun bir sonucu olarak tarama bütçesi optimizasyonunun bu aşaması yerine getirilmemiş olur.

Burayı bir örnekle daha açık hâle getirmeye çalışalım:

 • Kadın giyim sektöründe satış yapan bir e-ticaret web sitesi düşünelim.
 • Bu sayfada Kadın > Giyim > Spor Ayakkabı, Kadın > Giyim > Bot ve Kadın > Giyim > Terlik kategorilerini ele alalım.
 • Bu sayfaların URL’leri sırasıyla şu şekilde olsun:
  • www.example.com/kadin/giyim/ayakkabi1
  • www.example.com/kadin/giyim/ayakkabi2
  • www.example.com/kadin/giyim/ayakkabi3
 • Bu URL yapıları, kullanıcılar tarafından olduğu gibi arama motoru botları tarafından da kolay şekilde anlaşılamayabilir.
 • Bu durumun bir sonucu olarak botlar, söz konusu sayfaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu anlamlandırabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyacak, dolayısıyla sayfaları daha geç indexleyecektir.

Buradan hareketle ilgili kategori sayfalarının aşağıdaki URL yapılarında olması, arama motoru botları tarafından daha kolay anlaşılabilmelerini sağlayacak ve indexlenme sürecini hızlandıracaktır:

 • Kadın > Giyim > Spor Ayakkabı: www.example.com/kadin/giyim/spor-ayakkabi
 • Kadın > Giyim > Bot: www.example.com/kadin/giyim/bot
 • Kadın > Giyim > Terlik: www.example.com/kadin/giyim/terlik

İçerik Kalitesi ve Relevansı

İçerik kalitesi ve uygunluğu da crawl bütçesi başlığı altında ele alınması gereken bir konudur.

Kaliteli içerik sayfaları, bir web sitesinin değerli sayfalarıdır. Bu sayfaların arama motoru botları tarafından düzenli olarak taranması istenmelidir.

Crawl bütçesinin verimli olarak yönetilmesi ise bunun en etkili yollarından biridir.

İçeriklerin birbirlerine benzer yapıda olması, tarama bütçesinin verimsiz şekilde kullanılmasına neden olabilir. 

Birbirine benzer içerikler, bazı durumlarda botlar tarafından duplike olarak algılanabilir. İçeriğin duplike olarak algılanması, söz konusu sayfanın indexlenmemesiyle sonuçlanır. 

Bu durumda da diğer örneklerde olduğu gibi arama motoru botlarının indexlenemeyecek değersiz sayfaları taramasıyla sonuçlanacak, tarama bütçesi olumsuz etkilenecektir.

Buradan hareketle bir web sitesinde yer alan her tekil içeriğin diğerlerinden farklı, kaliteli ve bilgilendirici şekilde kurgulanmasının direkt olarak tarama bütçesini olumlu etkileyebileceği söylenebilir. 

Fakat bunun sağlanabilmesi için arama motoru botlarını söz konusu kaliteli içerikleri tarayabilmeleri için yönlendirmek gereklidir. Botların değersiz sayfaları taramakla zaman kaybetmeleri, değerli içeriklerin geç taranmasına neden olabilir. 

Bu sorunun önüne geçebilmek için 301 kalıcı yönlendirme, Canonical etiket kullanımı ya da değersiz içeriklerin temizlenmesi gibi aksiyonlar alınabilir.

XML Site Haritası ve İç Bağlantılar

XML site haritası ve internal linkler, tarama bütçesi optimizasyonu söz konusu olduğunda son derece önemli olan diğer konulardandır.

XML site haritası, arama motoru botlarına web sitesine bağlı sayfaların sunulduğu bir dosyadır. Bu dosyada web sitesinin kaliteli sayfaları yer alır. 

XML site haritası ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Sitemap Nedir? Nasıl Oluşturulur? adlı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

XML site haritası aracılığıyla arama motoru botlarına değerli sayfaların adresleri, bu sayfaların ne sıklıkla güncellendiği ve sayfaların önem dereceleri gibi bilgiler aktarılabilir.

Sitemap içerisinde web sitesinin değersiz sayfalarının yer alması, botların bu sayfaları taramaya çalışmakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. Bu durumsa crawl bütçesini olumsuz etkileyebilir. 

Crawl bütçesini direkt olarak ilgilendiren bir diğer konu ise web sitesinin internal link kurgusudur. 

Bir web sayfasını taramak için ziyaret eden botlar, söz konusu sayfada yer alan iç bağlantıları da ziyaret eder. 

Sayfalar içerisinde yer alan bağlantıların değerli ve kaliteli sayfalar olması, tarama bütçesini olumlu etkiler. 

Bu sebeple SEO uzmanları, web sayfaları içerisinde yer alan internal linklerin uygun anchor text ve uygun linklerden oluştuğuna emin olmak için gerekli aksiyonları almak durumundadır. 

Tekrarlayan İçerik ve Canonical Etiketleri

Crawl bütçesi optimizasyonu başlığı altında inceleyeceğimiz son konular tekrarlayan içerik ve canonical etiket kullanımı.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi tekrarlayan ve kopya olarak algılanan içerikler, tarama bütçesinin verimsiz kullanılmasına yol açabilir.

Bazı durumlarda web sitesi yöneticileri, söz konusu içerikler için 301 yönlendirme ya da silme işlemlerinin uygulanmasını istemeyebilir. 

Bu tür durumlarda canonical etiket müdahalelerine başvurulur.

Canonical etiket, bulunduğu sayfanın orijinal hâlinin hangi sayfa olduğunu botlara aktaran bir linktir. Canonical sayesinde botlara değersiz sayfalar yerine hangi sayfaların indexlenmesinin istendiği aktarılabilir.

Bu durumu bir örnek ile açıklayalım:

 • www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-dikkat-edilmesi-gerekenler ve www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-yapilan-hatalar içeriklerinin birbirlerine benzer olduklarını düşünelim.
 • Bu senaryoda ilk adresin daha çok bilgi barındırdığını, daha kaliteli olduğunu ve indexlenmesinin istendiğini düşünelim.
 • Bu noktada arama motoru botları daha az bilgiye sahip olan ikinci sayfayı taramakla uğraşacak ve bu uğraşın bir sonucu olarak ilgili sayfanın indexlenebilir olmadığına karar verecektir. 
 • Bu noktada Googlebotların işini kolaylaştırmak ve daha verimli bir tarama bütçesi yönetimi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.
  • www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-dikkat-edilmesi-gerekenler sayfası asıl indexlenmesi istenen özgün bir sayfa olduğu için burada self-canonical tercih edilmelidir. Yani bu sayfanın canonical etileti www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-dikkat-edilmesi-gerekenler olmalıdır.
  • Değersiz olan www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-yapilan-hatalar sayfasının orijinal hâlinin diğer sayfa olduğunu botlara aktarmak için bu sayfanın da canonical linki www.example.com/blog/arac-kredisi-cekerken-dikkat-edilmesi-gerekenler olarak girilmelidir.

Arama Motoru Botlarının Crawl Bütçesini Yönetme

Arama motoru botlarının tarama bütçesini yönetmek için uygulanabilecek birçok adım bulunmaktadır. Bu adımlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Robots meta etiketleri,
 • Robots.txt Disallow komutları,
 • URL parametrelerinin yönetimi,
 • Internal link yapısının kurgulanması.

Robots Meta Etiketleri

Bu etiketler, web sayfasının HTML tarafına eklenen meta etiketlerdir.

Robots meta etiketleri sayesinde crawl bütçesini optimize edebilecek aksiyonlar almak mümkündür.

Birçok robots meta etiketi bulunsa da genel itibarıyla aşağıdakiler sıklıkla kullanılır:

 • Noindex,
 • Nofollow,
 • Noindex, Nofollow.

Noindex etiketi, HTML’ine eklendiği sayfanın dizine eklenmemesi yönünde arama motoru botlarına direktif verir. Bu etiket, değersiz olan ve indexlenmesi istenmeyen sayfaların HTML koduna eklenir ve böylece tarama bütçesi bu sayfada harcanmamış olur.

Noindex etiketi aşağıdaki gibi kullanılır:

<ul><li><strong>&lt;meta name="robots" content="noindex"&gt;</strong></li></ul>

Nofollow etiketiyse arama motoru botlarına eklendiği sayfada yer alan bağlantıları takip etmemelerini söyler. 

Aşağıdaki gibi kullanılır:

<ul><li><strong>&lt;meta name="robots" content="nofollow"&gt;</strong></li></ul>

Noindex Nofollow etiketi ise hem söz konusu sayfanın taranmamasını hem bu sayfada yer alan bağlantıların takip edilmemesini arama motoru botlarına aktarır. Bu etiketin eklendiği sayfa ve bu sayfada yer alan tüm bağlantılar botlar tarafından görmezden gelinir. 

Aşağıdaki gibi kullanılır:

 • <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>

Son olarak None etiketi de Noindex Nofollow etiketiyle aynı işlevi görür. 

Aşağıdaki gibi kullanılır:

 • <meta name=”robots” content=”none” />

Robots.txt Disallow Komutları

Robots.txt dosyası, arama motoru botlarına web sitesinin hangi sayfalarının taranıp taranmayacağı konusunda direktifler verir.

Robots.txt dosyasının doğru kullanımı, crawl bütçesini direkt olarak olumlu etkiler. Bu dosya aracılığıyla botlara hangi sayfaların indexlenmemesi gerektiği yönünde bilgiler verilebildiğinden tarama bütçesi noktasında Robots.txt kullanımı oldukça önemlidir. 

Tarama bütçesini verimli yöneten bir web sitesinin robots.txt dosyasına gerekli Disallow komutları girilmiş olmalıdır.

Robots.txt dosyası hakkında daha fazla bilgi almak için Robots.txt Dosyası: Oluşturulması ve Doğru Kullanımı adlı içeriğimize göz atabilirsiniz.

URL Parametrelerinin Yönetimi

Search ve filtreli URL’ler gibi dinamik yapıdaki URL’ler, arama motoru botlarının değersiz sayfaları indexlemekle uğraşmalarına neden olabilir. 

Bu sayfalar user-generated şekilde sonsuz sayıda oluşturulan değersiz sayfalardır. Bu nedenle botların bu tür sayfaları taramakla zaman kaybetmeleri, crawl bütçesini olumsuz etkileyecektir. 

Buradan hareketle söz konusu sayfaların taranmaması gerektiğini arama motoru botlarına aktaracak aksiyonların alınması gerektiği söylenebilir. 

Burada uzmanlar tarafından genellikle Robots.txt üzerinden Disallow komutunu kullanma ve canonical etiket yapı değişikliği gibi aksiyonlar alınır.

Internal Link Yapısının Kurgulanması

Internal link yapısının doğru şekilde kurgulanması, crawl bütçesinin yönetiminin doğru şekilde yapılabilmesine imkân sağlayan başlıklardan biridir.

Bu noktada web sitesi sayfalarında yer alan linklerin alakalı ve çalışır bağlantılardan oluşması oldukça önemlidir.

Tarama bütçesi iyi bir şekilde yönetilen bir web sitesi, aynı zamanda en değerli sayfalarına da bolca link çıkmalıdır. Fakat bu linklere gereksiz yerlerden çıkılmasının kötü sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin de altı çizilmelidir.

Bu konuda uzmanlar tarafından sıklıkla alınan aksiyon, header ve footer menüye eklenen linklerdir.

Header ve footer menü, web sitesinin değerli sayfalarının linklerinin eklenebilmesi için oldukça uygun bir konumdadır. Bu linkler sayesinde web sitesinin en önemli sayfalarına, diğer tüm sayfalardan iç bağlantı çıkılmış olur.

Crawl Bütçesi Verimliliği İçin İpuçları

Yazımızın bu bölümüne kadar tarama bütçesinin ne olduğundan, öneminden ve nasıl optimize edilebileceğinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştık.

Bu bölümdeyse sizlerle crawl bütçesini daha verimli kullanabilmeniz için birkaç ipucu paylaşacağız.

Öncelikli Sayfaları Belirleme

Öncelikli sayfaların belirlenmesi ve bu sayfaların botların tarayabileceği konumlarda bulunması, crawl bütçesi açısından önemlidir.

Bu sebeple en değerli sayfaların XML site haritasında ve web sitesi içerisindeki sayfalarda iç link olarak verildiğinden emin olmak gereklidir.

Zamanlanmış Indexleme ve Güncelleme

Arama motoru botlarını web sayfalarının ne sıklıkla güncellendiğine dair bilgilendirme işlemi de tarama bütçesi açısından dikkat edilmesi gereken konulardandır.

Bunu yapabilmek için sitemap üzerinden botlara sayfaların update sıklıklarını verebilirsiniz. Site haritasında ek olarak güncelleme sıklığının yanı sıra son güncelleme tarihi de verilebilir.

Bu kısım, sitemap içerisinde şu şekilde gösterilir:

 <url>
   <loc>http://www.example.com/sayfa2</loc>
   <lastmod>2024-04-05</lastmod>
   <changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>

Crawl Bütçesi Analizi ve İzleme

Tarama bütçesi optimizasyonu konusunda alınabilecek aksiyonlardan bahsetmemizin ardından crawl durumlarının nasıl incelenebileceğini konuşmaya başlayabiliriz.

Google Search Console

Google Search Console, web sitesini tarayan arama motoru botlarının sıklık ve derinliğini ineleyebileceğimiz en güzel araçtır.

Google Search Console sayesinde web sitesinin tarama istatistikleri, index durumu ve hataları kolaylıkla tespit edilebilir.

Web sitenizi tarayan arama motoru botlarıyla ilgili verilere ulaşmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Google Search Console’u açın ve mülkünüzü seçin.
 • Sol menüden ayarlar’ı seçin.
 • Açılan sayfada tarama başlığı altında yer alan tarama istatistikleri sekmesine tıklayın.
 • Burada web sitenize son 90 gün içerisinde gelen tarama isteklerini görebilirsiniz.
 • Tablonun altında yer alan ana makinenin durumu seçeneğinden ise web sitesinin geçmişte yaşadığı sorunları görüntüleyebilirsiniz.
blank
 • Sayfanın altında yer alan tarama istekleri dökümü bölümünden ise sayfaların verdiği yanıta göre sıralanmış olan istatistikleri inceleyebilirsiniz.
blank
 • Aynı zamanda bu istekleri dosya türüne ya da Googlebot türüne göre de inceleyebilirsiniz:
blank
blank
 • Son olarak yine bu bölümde yer alan amaca göre sekmesinden hangi sayfaların yenilenme yoluyla, hangi sayfalarınsa bulunma yoluyla tarandığını görüntüleyebilirsiniz.
blank

Google Search Console üzerinden indexlenen ve indexlenmeyen sayfaların raporlarını da görebilmek mümkündür.

Tarama bütçesi optimizasyonu, özellikle çok sayfalı web sitelerinde kafa karıştırıcı ve kontrol etmesi zor işlemler gerektirebilir. Bu noktada uzmanları en çok zorlayan konu, arama motoru botları tarafından boşu boşuna taranmaya çalışılan sayfalardır.

Bu sayfaları kolay ve hızlı bir şekilde tespit edebilmek için kullanılabilecek en iyi araç Google Search Console’dur.

Siz de aşağıdaki adımları izleyerek indexlenmeyen sayfalarınızı görüntüleyebilir, bilginiz dışında bir durumla karşılaşmanız hâlinde gerekli aksiyonları alarak tarama bütçenizi optimize edebilirsiniz:

 • Google Search Console’u açın ve web sitenizi seçin.
 • Sırasıyla dizin oluşturma ve sayfa sayısı adımlarını takip edin.
 • Karşınıza çıkan ekranda indexlenen ve indexlenmeyen web sayfalarınızı göreceksiniz.
blank
 • Sayfanın alt kısmında ise sayfaların neden indexlenmediğine dair bilgiler yer almaktadır. Bu bölümdeki nedenleri inceleyerek tarama bütçenizi olumsuz etkileyebilecek sebepleri tespit edebilirsiniz.
blank
 • Bu maddelerden herhangi birine tıklayarak ilgili maddeyi detaylandırabilir, bu sebepten dolayı index almayan sayfaları tek tek görüntüleyebilirsiniz.
blank

Sonuç

Crawl bütçesi, bir web sitesinin Google görünürlüğü ve performansı söz konusu olduğunda hayati olarak nitelendirilebilecek bir konudur.

Bu sebeple crawl bütçesi maddelerini yakından izlemek, herhangi bir sorun oluşmadan önce bu metriği optimize etmiş olmak gereklidir.

Tarama bütçesi optimize edilmemiş olan web siteleri, arama motoru botları tarafından daha geç taranacak, dolayısıyla sayfalardaki değişikliklerin kullanıcılara yansıması zaman alacaktır.

Bu yazımızda sizler için crawl bütçesi optimizasyonu hakkında A’dan Z’ye bir rehber oluşturmaya çalıştık.

Sizler de bu yazıdan öğrendiğiniz bilgiler ışığında web sitenizin tarama bütçesini olumsuz etkileyen problemleri tespit edebilirsiniz. Ardından bu sorunları çözmek için uygun aksiyonları alabilirsiniz.

blank
İçerikmatik
Beğenebileceğin diğer yazılar
Robots.txt Nedir? Nasıl Oluşturulur? Doğru Kullanım Yöntemleri Neler?
Robots.txt Nedir? Nasıl Oluşturulur? Doğru Kullanım Yöntemleri Neler?
Robots.txt dosyası; Google, Bing, Yandex ve Yahoo gibi arama motoru botlarının söz konusu web sitesine olan erişimini kısıtlayabilir. Bu yazımızda robots.txt dosyasının ...
3 Nisan 2024
Keyword Cannibalization Nedir? Nasıl Düzeltilir ve Önlenir?
Keyword Cannibalization Nedir? Nasıl Düzeltilir ve Önlenir?
Keyword Cannibalization, Türkçe ifadesiyle anahtar kelime yamyamlığı, web sitelerinin organik trafik skorlarını ciddi oranda etkileyebilir. Bu yazımızda keyword cannibalization konusunu ele alacak, anahtar kelime ...
27 Mart 2024
Sitemap Nedir? Nasıl Oluşturulur? 
Sitemap Nedir? Nasıl Oluşturulur? 
Sitemap, bir web sitesine bağlı olan tüm değerli sayfaların arama motorlarına bildirilmesini sağlayan bir listedir. Türkçesi site haritası olan sitemap, web sitelerinin etkin bir ...
20 Mart 2024
Markanıza özel içerik üretimine hemen başlayalım!